طرح درس ١:

گارگاه مساله‌یابی و حل مساله
علی‌اصغر پورعزت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نیمسال پائیز ١٣٩٨‌

Public Problem & Problem Solving
Ali Asghar Pourezzat

University of Tehran
Faculty of Management

Autumn 2019

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید