طرح درس ۵:

تحلیل مسائل برنامه‌ریزی نیروی انسانی
علی‌اصغر پورعزت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نیمسال پائیز ١٣٩٨‌

Analysis of Manpower Planning Issues
Ali Asghar Pourezzat

University of Tehran
Faculty of Management

Autumn 2019

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید