طرح درس نظریه های خط‌مشی عمومی

دکتری

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

نیمسال اول: پائیز ١۴٠٠

 

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید