طرح درس۴:

رویکرد فلسفی به نظریه‌ سازمان
علی‌اصغر پورعزت

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نیمسال پائیز ١٣٩٨‌

Philosophical Approach to Organization Theory
Ali Asghar Pourezzat

University of Tehran
Faculty of Management

Autumn 2019

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید