شناسايي شايستگي هاي مطلوب دانشجويان مقطع کارشناسي رشته مديريت، با تمرکز بر رويکرد اسلامي- ايراني

عنوان نشریه:   فرهنگ در دانشگاه اسلامي :   پاييز 1392 , دوره  3 , شماره  3 (پياپي 8) ; از صفحه 395 تا صفحه 412 .
 
عنوان مقاله:  شناسايي شايستگي هاي مطلوب دانشجويان مقطع کارشناسي رشته مديريت، با تمرکز بر رويکرد اسلامي- ايراني (مطالعه موردي: دانشکده مديريت دانشگاه تهران)
 
 
نویسندگان:  رحماني حسين*, شاه حسيني محمدعلي, پورعزت علي اصغر
 
 * تهران، خيابان دماوند، جنب پمپ بنزين قاسم آباد، خيابان يونسيان، کوچه زارعي، پلاک 33، زنگ شماره 2
 
چکیده: 

هدف: هدف از اين پژوهش، شناسايي و تعيين شايستگي هاي مطلوب دانش آموختگان مقطع کارشناسي رشته مديريت دانشگاه تهران با تمرکز بر رويکرد اسلامي- ايراني بوده است تا بتواند گام مهمي را در جهت انطباق هر چه بيشتر محصول دانشگاه و نياز بازار کار، بردارد.
روش: اين پژوهش با استفاده از روش کيفي و انجام مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با 20 نفر از اساتيد رشته مديريت و مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي که با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. پس از جمع آوري اطلاعات، شايستگي هاي مطلوب دانش آموختگان رشته مديريت با روش تحليل تم استخراج شد.
يافته ها: پس از طي مراحل تحقيق، شايستگي هاي مطلوب دانش آموختگان در قالب در پنج تم اصلي با نام هاي دانش، رفتار، مهارت، توانايي هاي ذهني و ويژگي هاي شخصيتي به دست آمد.
نتيجه گيري: دانش آموخته مديريت بايد توانايي ها و قابليت هاي ذهني خاصي را متناسب با رشته مديريت داشته باشد و به دانش هاي تخصصي مديريت، مسلط باشد. از ديگر قابليت هاي فکري مطلوب، مي توان به تفکر خلاق، ذهن ساختاريافته، تفکر انتقادي، توانايي تفکر فردي و جمعي و توانايي تفکر کلي و جزيي به طور همزمان اشاره کرد. همچنين دانش آموخته شايسته مديريت بايد دوران تحصيلي مطلوبي را گذرانده باشد. انتظار مي رود دانش آموخته شايسته کارشناسي مديريت از مولفه هايي مانند هوش اجتماعي لازم، هدف مداري، انگيزه يادگيري، داشتن نگاه ديني به علم آموزي و... برخوردار باشد.

 
كليد واژه: شايستگي، دانش آموخته شايسته، تحليل تم

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید