آثار فضاي غيراخلاقي در محيط کار، بر رفتارهاي ضد شهروندي سازماني

عنوان نشریه:   اخلاق در علوم و فناوري :   زمستان 1390 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 31 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله:  آثار فضاي غيراخلاقي در محيط کار، بر رفتارهاي ضد شهروندي سازماني
 
 
نویسندگان:  زينالي صومعه پروانه*, پورعزت علي اصغر
 
 * گروه مديريت دولتي، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران
 
 
 
كليد واژه: فضاي اخلاقي محيط کار، رفتارهاي ضد شهروندي سازماني، رفتارهاي غير اخلاقي کارکنان، توسعه اخلاق در سازمان

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید