تبيين فراگرد شکل ‌گيري استراتژي در سازمان ‌هاي دولتي فعال در عرصه سياسي جمهوري اسلامي ايران

عنوان نشریه:   پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) :   تابستان 1391 , دوره  16 , شماره  2 (پياپي 75) ; از صفحه 35 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله:  تبيين فراگرد شکل ‌گيري استراتژي در سازمان ‌هاي دولتي فعال در عرصه سياسي جمهوري اسلامي ايران
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر, سوداگر هاشم*
 
 * دانشگاه امام جعفرصادق (ع)، تهران، ايران
 
چکیده: 

مفهوم مديريت استراتژيک به سرعت پس از شکل ‌گيري در بخش دولتي، به بخش خصوصي انتقال پيدا کرده و تحولات شگرفي در رقابت ميان کسب ‌و کارهاي خصوصي آفريده است. حال به نظر مي ‌رسد که اگر اين ابزار قدرتمند دوباره به زادگاه خود (بخش دولتي) بازگردد، مي ‌تواند منشا حل بسياري از مسائل حوزه عمومي شود. بديهي است که به کارگيري مديريت استراتژيک در سازمان ‌هاي دولتي ايران، نيازمند ارائه مدلي بومي است. از اين رو به نظر مي‌ رسد که مرحله مقدماتي براي طراحي مدل بومي مديريت استراتژيک براي اين سازمان ‌ها، شناسايي فراگردهاي فعلي شکل ‌گيري استراتژي در آنها باشد. به طوري که بتوان مراتب انطباق ادبيات نظري استراتژي به شرايط فعلي اين سازمان ‌ها را بررسي کرد تا در مرحله بعد، مدلي طراحي شود که با وضع موجود سازمان ‌هاي ايراني سازگار بوده و قابل پياده ‌سازي باشد. به اين ترتيب نوشتار حاضر در پي تبيين فراگرد شکل ‌گيري استراتژي در سازمان ‌هاي دولتي فعال در عرصه سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

 
كليد واژه: فراگرد شکل ‌گيري استراتژي، سازمان ‌هاي دولتي، عرصه سياسي، جمهوري اسلامي ايران

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید