شناسايي عوامل موثر و پيامدهاي رفتارهاي غيردانشگاهي در ميان استادان دانشگاه

عنوان نشریه:   اخلاق در علوم و فناوري :   تابستان 1391 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله:  شناسايي عوامل موثر و پيامدهاي رفتارهاي غيردانشگاهي در ميان استادان دانشگاه
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر, قلي پور آرين, حيدري الهام*, نديرخانلو سميرا, سعيدي نژاد مجيد
 
 * گروه مديريت، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران
 
 
 
كليد واژه: رفتار غيردانشگاهي، اخلاق دانشگاهي، اخلاق حرفه اي

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید