گذار از حصارهاي شيشه اي معرفت شناسي، با تاکيد بر الزامات زبان شناختي علوم ميان رشته اي

عنوان نشریه:   مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني :   زمستان 1387 , دوره  1 , شماره  1 (ميان رشته اي: چيستي و مفاهيم) ; از صفحه 91 تا صفحه 109 .
 
عنوان مقاله:  گذار از حصارهاي شيشه اي معرفت شناسي، با تاکيد بر الزامات زبان شناختي علوم ميان رشته اي
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر*
 
 * گروه مديريت دولتي، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

فراگرد پژوهش، فراگردي بسيار حساس و خطير است. کمترين انحراف در فراگرد پژوهش ممکن است موجب تحريف يافته هاي علمي شود و دستيابي به حقيقت را دشوار يا ناممکن کند. پژوهشگر حداقل با سه ديوار شيشه اي حاصل از گستره واژگان، روش، و موضوع شناسي پژوهش مواجه است که نوعي رويکرد پارادايمي يا شبه پارادايمي را به فراگرد پژوهش تحميل مي کند. يک راه گذار از اين موانع نامرئي، اتخاذ رويکردي زبان شناختي در علوم ميان رشته اي است که امکان مقايسه، اولويت بندي موضوعات، تلفيق روش ها و تسري واژگان پژوهش را ممکن مي کند و با طراحي نظامي کلان در ساماندهي دانش، امکان هدايت بهتر علايق و استعدادهاي فردي و نيازهاي اجتماعي و انعکاس آنها در تلاش هاي علمي دانشمندان را ميسر مي کند.

 
كليد واژه: آلايه هاي زبان شناختي، حصارهاي شيشه اي روش شناسي، شک و يقين، قالب هاي انديشه، کژکارکردهاي موضوع روش و ادبيات، کهن واژگان علمي، موضوعات انحرافي، هم پالايي زبان شناختي

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید