الگوي منطقي منشور حقوق شهروندي بر پايه بررسي تطبيقي اسناد موجود

عنوان نشریه:   رفاه اجتماعي :   پاييز 1386 , دوره  7 , شماره  26 ; از صفحه 131 تا صفحه 160 .
 
عنوان مقاله:  الگوي منطقي منشور حقوق شهروندي بر پايه بررسي تطبيقي اسناد موجود
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر*, باغستاني برزكي حوريه, نجاتي آجي بيشه مهران
 
 * دانشگاه تهران
 
چکیده: 

طرح مساله: اين پژوهش به مطالعه چند نمونه معتبر منشور و اعلاميه حقوق شهروندي و حقوق بشر در جهان براي ارايه يك الگوي به گزيني شده منشور حقوق شهروندي معطوف شده است، با اين ديدگاه كه اين اقدام مقدمه اي براي طراحي نظام هاي آگزيوماتيزه حقوق شهروندي بر اساس نيازها و مصالح آينده جامعه بشري تلقي شود.
روش: روش هاي مورد استفاده در اين پژوهش، روش مطالعه تطبيقي، تحليل محتواي كيفي و تحليل منطقي بوده است.
يافته ها: به نظر مي رسد كه تحقق حقوق شهروندي انساني مستلزم برخورداري از حق احترام برابر،‌ آزادي، امنيت، آسايش، آگاهي و حق پيشرفت است. البته در برابر اين حقوق، تكليفي بسيار مهم بر عهده عناصر اجتماعي قرار مي گيرد كه عبارت است از «تكليف به مساعدت مسوولانه در سيستم اجتماعي».
نتايج: همه قوانين و مقررات شهري بايد مبتني بر مجموعه اي از اصول منطقي بوده و مسوولان خدمات شهري بايد كليه موانع و مشكلاتي را كه موجب نقض اين اصول مي شوند برطرف نمايند. بر اين اساس، مباني تدوين منشور حقوق شهروندي بر اساس يك نظام منطقي فراهم مي آيد.

 
كليد واژه: توانمندسازي عامه، جامعه انساني مطلوب، حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي، مشاركت شهروندان

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید