کاربست حکمراني خوب براي ملت سازي در پرتو مطالعات ميان رشته اي

عنوان نشریه:   مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني :   زمستان 1389 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 173 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله:  کاربست حکمراني خوب براي ملت سازي در پرتو مطالعات ميان رشته اي
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر, طاهري عطار غزاله
 
 
 
چکیده: 

هدف از ملت سازي در متعالي ترين نگاه، شکل دادن به ملتي خردمند است. نيل به اين مهم نيازمند به کارگيري مطالعات و تخصص هاي متنوعي است که بهره مندي از مطالعات ميان رشته اي را ضروري مي سازد، مطالعاتي که بايد مستمرا انگاره ملتي در حال «شدن و تکامل» را براي آينده تحقق بخشند. در رويکرد مساله محور به ملت سازي، پرسش هايي مطرح مي شود که پاسخگويي به آنها هرگز از عهده متخصصان يک علم خاص برنمي آيد و لازمه توفيق در آن، بهره مندي از فضاي گسترده اي از مطالعات ميان رشته اي و چندرشته اي است. در اين مقاله ماهيت پوياي فراگرد ملت سازي در پرتو بصيرت حاصل از رشته هاي علمي متنوع، مورد مداقه قرار مي گيرد تا امکان شکل گيري فراگرد ملت سازي در پرتو رويکرد حکمراني خوب، در متن رشته هاي علوم سياسي، سياستگذاري و امور اداري امکان پذير گردد.

 
كليد واژه: ملت سازي، حکمراني خوب، مطالعات ميان رشته اي، تکامل مستمر

دانلود مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید