توسعه رويکرد مساله محوري در مطالعات ميان رشته اي

عنوان نشریه:   مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني :   تابستان 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 127 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله:  توسعه رويکرد مساله محوري در مطالعات ميان رشته اي
 
 
نویسندگان:  پورعزت علي اصغر, قلي پور آرين
 
 
 
چکیده: 

به طور کلي، به نظر مي رسد که عامه مردم بيشتر از نظام هاي پژوهشي به عملکرد نظام هاي آموزشي اعتماد دارند. يکي از دلايل اين اعتماد، اثربخشي و کارآمدي بيشتر نظام هاي آموزشي، از حيث تاثير صريح بر زندگي عامه است. با توسعه پژوهش هاي مساله محور، اين احتمال وجود دارد که نهادهاي پژوهشي نيز به سطح مشابهي از اعتبار نظام هاي آموزشي دست يابند. توسعه پژوهش هاي مساله محور مستلزم تجديد نظر در طرح هاي پژوهشي و شيوه هاي برنامه ريزي و اجراي آنهاست و فراگرد پژوهش را به پرهيز از پيش گويي و تقليد و جديت در جلب همکاري متخصصان رشته هاي گوناگون بر مي انگيزاند. از اين رو، تاکيد مي شود که توسعه پژوهش هاي مساله محور مستلزم تشکيل گروه هاي فرا رشته اي و توسعه سبک ها و ساختارهاي جديد مديريت در فراگرد پژوهش است.

 
كليد واژه: آلودگي علمي، پارادايم تقليد، تحير محض، مساله پژوهش، مديريت گروه هاي فرارشته اي

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید