راه کارهاي کارآمدي مديريت دولتي، رويکرد اسلامي، با تاکيد بر تفسير «الميزان»

عنوان نشریه:   اسلام و پژوهش هاي مديريتي :   پاييز و زمستان 1393 , دوره  4 , شماره  1 (پياپي 9) ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله:  راه کارهاي کارآمدي مديريت دولتي، رويکرد اسلامي، با تاکيد بر تفسير «الميزان»
 
 
نویسندگان:  نوروزي محمدتقي, پورعزت علي اصغر, رحيمي محمدرضا
 
 
 
چکیده: 

درباره کارامدي مديريت دولتي راه کارهاي زياد و متنوعي از سوي انديشمندان مديريت ارائه شده که به سبب متکي بودن بر برداشت تجربي، ناقص و گاه متضادند. اين راه کارها، به سبب نقص، تناقض و نيز تفاوت فکري و فرهنگي دانشمندان آن، با مديريت دولتي در سازمان هاي جامعه اسلامي سازگاري ندارد. ازاين رو، نوشتار حاضر با طرح اين پرسش که راه کارهاي کارامدي مديريت دولتي با رويکرد اسلامي چيست، آيات قرآن کريم را به روش استنباطي مطالعه نموده و سپس براي تفسير و بيان محتواي آنها از تفسير گران سنگ الميزان بهره برده که حاصل آن دو دسته راه کار رفتاري و ساختاري براي دست يابي به کارامدي مديريت دولتي است.

 
كليد واژه: مديريت، دولت، کارآمدي، راه کارها

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید